Гаспадарчы працэсуальны кодэкс

Назва Дата Крыніца апублікавання
Гаспадары працэсуальны кодэкс БССР зацверджаны 5 чэрвеня 1991 г. Хозяйственный процессуальный кодекс Белорусской ССР : Закон Белорус. ССР, 5 июня 1991 г., № 838-XII // Ведомости Верхов. Совета Белорус. ССР. – 1991. – № 21. – Ст. 296.*

Шифр хранения в НББ: 3ОК236
уведзены ў дзеянне з 1 ліпеня 1991 г.
О порядке введения в действие Хозяйственного процессуального кодекса Белорусской ССР : постановление Верхов. Совета Белорус. ССР, 5 июня 1991 г. , № 839-XII // Ведомости Верхов. Совета Белорус. ССР. – 1991. – № 21. – Ст. 297.*

Шифр хранения в НББ: 3ОК236

* Дакумент апублікаваны на рускай і беларускай мовах.

111