Основные документы, регламентирующие деятельность ПЦПИ

Основные документы, регламентирующие деятельность ПЦПИ

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры [Электронный ресурс] : 20 ліп. 2016 г., № 413-3 : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрв. 2016 г. : адобр. Саветам Рэспублiкi 30 чэрв. 2016 г. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/kodeksy-respubliki-belarus/. – Дата доступа: 17.11.2020.

Аб дзейнасці абласных навуковых бібліятэк як навукова-метадычных цэнтраў : рашэнне кал. М-ва культуры Рэсп. Беларусь, 28 кастр. 1999 г., № 8п.1 // Асноўныя службовыя дакументы: II паўгоддзе 1999 г. / Нац. б-ка Беларусі ; склад. Л. В. Гарбачова. – Мінск, 1999. – С. 12–17.

Аб стварэнні публічных цэнтраў прававой інфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь : рашэнне кал. М-ва культуры Рэсп. Беларусь, 23 верас. 2002 г., № 9п.2 // Асноўныя службовыя дакументы: II паўгоддзе 2002 г. / Нац. б-ка Беларусі ; склад. Л. В. Гарбачова. – Мінск, 2002. – С. 5–10.

О создании публичных центров правовой информации : соглашение между Нац. центром правовой информ. и М-вом культуры Респ. Беларусь, 18 апр. 2001 г., № 8029/2001.

Об утверждении Положения о публичном центре правовой информации [Электронный ресурс] : постановление М-ва культуры Респ. Беларусь, 10 февр. 2011 г., № 4 : в ред. постановления М-ва культуры Респ. Беларусь от 16.07.2013 г. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo.by/upload/pdf/pologenie_o_pcpi.pdf. – Дата доступа: 17.11.2020.

Типовая программа создания публичных центров правовой информации // Деятельность публичных центров правовой информации по оказанию информационно-правовых услуг населению [Электронный ресурс] : сб. материалов респ. семинара, Гродно, 27 июня 2007 г. / Нац. центр правовой информ. – Электрон. дан. и прогр. (144 Мб). – Гродно, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD) : цв.

Типовое положение о публичном центре правовой информации // Деятельность публичных центров правовой информации по оказанию информационно-правовых услуг населению [Электронный ресурс] : сб. материалов респ. семинара, Гродно, 27 июня 2007 г. / Нац. центр правовой информ. – Электрон. дан. и прогр. (144 Мб). – Гродно, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD) : цв.


111